Milí návštěvníci,

v únoru nás i děti čekají pololetní a jarní prázdniny, kdy budeme mít pro Vás halu plnou skvělých atrakcí otevřenou po celý den od 10-19:00 hod. (včetně pondělí). Pokud si v tyto prázdninové dny chtějí přijít na atrakce zadovádět jen děti,bez dospělého doprovodu (pokud jsou starší 7 let), můžete je u nás nechat samotné. Na recepci je třeba jen vyplnit osobou starší 18 let Plnou moc pro dítě.

Dále se můžete těšit na naše sobotní Závody. Oblíbený Večer pro dospělé, jsme posunuli až na začátek března.

Stanovili jsme již také termín našeho oblíbeného jarního Nocování pro děti, proto dlouho neváhejte a naplánujte Vám i dětem skvělý páteční večer 13.dubna.

Na letní prázdniny máme už také stanoven termín letního příměstského Bongo tábora pro děti od 6-12 let. Kdo by měl zájem, může nám již nyní zaslat vyplněnou přihlášku. Táboří s námi jen prvních 30 dobrodruhů!

Kontakt

T:
+420 777 639 172
+420 605 855 013*
(*školy, školky, družiny)


A:
Pražákova 51
Brno
619 00