RODINNÝ ZÁBAVNÍ PARK TOBOGA Tongo hradec králové

Naše pravidla ve zkratce

(podrobná pravidla jsou uvedena v provozním řádu a obchodních podmínkách)

 1. Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi. Péče a dohled nad dětmi je povinností výhradně jejich doprovodu.
 2. Děti starší 7 let mohou navštěvovat halu bez doprovodu dospělých pouze po vyplnění a podepsání formuláře PLNÁ MOC zákonným zástupcem.
 3. Na menší děti je třeba brát zvláštní ohled.
 4. Upozorňujeme na nebezpečí, které může vzniknout z tkaniček u triček a mikin. Pozor na ostré a tvrdé předměty, na sponky, přívěšky, brýle apod.
 5. Vstup na koberec v hale a na veškeré atrakce v ní je z provozních a hygienických důvodů povolen pouze v PONOŽKÁCH.
 6. V celém prostoru haly je zakázáno kouřit!
 7. Prosíme Vás o pochopení, že nemůžeme tolerovat vnášení vlastních jídel a nápojů. Výjimku tvoří kojenecká strava.
 8. Zákaz žvýkání v prostoru haly.
 9. Do prostoru atrakcí ohraničeného kobercem je přísně zakázáno vnášet jakékoliv jídlo a pití.
 10. Malá jezdítka, vozítka a koloběžky jsou určeny výhradně pro děti a používat je lze pouze na koberci.
 11. Jednotlivé trampolíny mohou být využívány pouze jednou osobou v omezeném čase.
 12. Šplhání po vnějších částech skákacích hradů je zakázáno.
 13. Šplhání po vnějších sítích trampolín, hřiště, multifunkční prolézačky a dětského koutku je zakázáno.
 14. Provoz elektrických autíček řídí výhradně osoba k tomu určená. Na autíčku mohou jet maximálně 2 děti.
 15. Na trampolíny  je povolen vstup pouze osobám do 80 kg.
 16. Zákaz výstupu po skluzavce, hrozí nebezpečí vážného úrazu.
 17. Horolezecká stěna se nesmí v žádném případě používat bez obsluhujícího personálu a bez úvazků určených k jištění.
 18. Vstup na atrakci ostrov TONGO – skákací hrad- je povolen jen dětem do 12 let.
 19. Vstup na atrakci určenou pro nejmenší děti – ostrov Tonka - je povolen pouze dětem do tří let. Starší děti mohou být z těchto prostor jakoukoliv dospělou osobou vykázány.
 20. Vstup na atrakci Vlnobití je povolen pouze dětem. Dospělí mohou dítě doprovázet, případně na atrakci vylézt,ale v žádném případě nesmí skákat a ohrožovat tak děti.
 21. Návštěvník ručí při použití všech zařízení haly, např. herních a sportovních přístrojů, skákadel, skluzavek a sanitárních zařízení, za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům.
 22. Zákaz vstupu se zvířaty - platí pro celý park.
 23. Z bezpečnostních a hygienických důvodů je vjezd kočárku na herní plochu (koberec) přísně zakázán.
 24. Vstupem do zábavního parku vyjadřujete souhlas s pořízením fotografie Vaší osoby popřípadě svého nezletilého dítěte ze strany provozovatele a zároveň souhlasíte s užitím fotografie k účelům propagace zábavního parku Tongo a Toboga Fantasy.
 25. UPOZORNĚNÍ - do haly nebudou vpuštěny samotné děti, které nemají od rodičů podepsaný formulář o plné moci